1 Oferta Pune të Gjetura

Digital Core Group

Remote Job: Marketing Intern

2 months ago   New York City - 3.05mi Internship   $-- per hour
Responsibilities: Developing and implementing marketing plans.Undertaking competitor research and analyses.Conducting market research to establish customer trends and habits.Establ...

Kërkoni Punë?

Ngarkoni CV-në tuaj dhe Aplikoni me lehtësi nga çdo pajisje!
Shtoni CV-në tuaj